У Народној библиотеци "Јован Поповић" разговарали смо са др Аном Стишовић Миловановић. Повод за разговор јесте објављена књига "Нити истог клупка" др Ане Стишовић Миловановић, у издању Института за српску културу Приштина – Лепосавић, 2018. Будући да ауторка књигу отпочиње есејима о Црњанском и Андрићу и наставља и заокружује књижевнокритичким приказима дела Милисава Савића, Радована Белог Марковића, Александра Гаталице, Вулета Журића, Енеса Халиловића, Дејана Атанацковића, Игора Маројевића,

Симона Симоновића и других, на програму ће средишње питање бити упртаво заједничка основа писаца различитих животних, поетичких и естетских провиђења и уверења.

Др Ана Стишовић Миловановић је професор, књижевни критичар и теоретичар, аутор уџебика , теоријских студија, књижевно теоријских текстова, рецензија и приказа.