У нашој библиотеци је представљена књига "Изабрана писма књижевника" из архивске збирке Јоце Вујића. Један од највреднијих делова драгоцене збирке архивске грађе која се налази у заоставштини Јоце Вујића у Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић" јесу писма српских књижевника из XИX и са почетка XX века.
О Јоци Вујићу, његовој заоставштини, писмима која су се нашла у књизи говориле су др Татјана Брзуловић Станисављевић, ауторка и др Драгана Столић.

Збирка Јоце Вујића, у оквиру његовог легата у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, несумњиво је једна од највреднијих и најбогатијих приватних архивских збирки код нас. Она је 2014. године проглашена за културно благо од великог значаја.
Велепоседник из Сенте и познати библиофил Јоца Вујић (1863-1934) завештао је 1931. године тестаментом своју богату архиву Универзитетској библиотеци. Збирка се већим делом састоји се од преписке истакнутих личности од краја 17. до почетка 20. века. Између осталог, она садржи 272 писма истакнутих личности из 18. века, чак 1.427 докумената коресподенције кнеза Милоша из периода његове емиграције, као и 540  писама дугогодишњег српског агента у Букурешту Косте Анастасијевића, најчешће упућених кнезу Милошу о кнезу Михаилу. Вујић је у збирци чувао и преписку познатих личности новијег доба, као и преко стотину војних и политичких извештаја и отворених и шифрованих телеграма из српско-турског рата 1875-1878. и из ратова од 1912. до 1918. године.