На коференцији "New library professionals for children and young adults" у Народној библиотеци Србије представили смо наш програм за децу и младе "Book trailer".

Дуња Бркин Трифуновић, библиотекарка у Народној библиотеци "Јован Поповић", презентовала је свој рад "A new paradigm in reading- the Book Trailer", а постер о нашем пројекту је био део изложбе, која је представљала презентације најбољих примера у раду са децом и младима у библиотекама у Србији.

Циљ коференције је представљање и размена иновативних програма и примера добре праксе у раду са децом и младима у библиотекама, као и успостављање сарадње и међународне мреже учесника који промовишу библиотечке услуге за децу и младе.

Више о коференцији прочитајте на линку https://ifla2019cya.wordpress.com/

 

IFLA је водеће међународно тело које представља интересе библиотечко-информационих сервиса и њихових корисника. То је глобални глас библиотечко-информационе професије. Више прочитајте на:

https://www.nb.rs/about_us/icitem.php?id=61

https://www.ifla.org/about