Народна библиотека „Јован Поповић“ расписује наградни конкурс  за најбољи трејлер за књигу издату на територији Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске и Македоније.

Пропозиције:

•           трејлер не може бити краћи од 30 секунди и дужи од 10 минута

•           на конкурсу могу учествовати аутори до 20 година старости

•           један аутор може да учествује са највише 2 рада(један самостални и један групни)

•           групу чини највише 7 чланова

•           радове послати  на и-мејл kultura@kibiblioteka.org.rs (користити wetransfer)

најкасније до 15. 6. 2023.

(обавезно је написати разред, школу и контакт телефон и кратак опис трејлера)

•           назив трејлера чине наслов књиге и име аутора/групе аутора  трејлера,

•           трејлер је видео запис- снимљени материјал или анимација

•           тејлер мора бити у резолуцији високог квалитета (full HD)

•           трејлер представља оригиналан рад аутора, помоћ старијих, родитеља или наставника је дозвољена, али идеја и реализација морају бити ауторове

•           аутори који пошаљу своје радове сагласни су да се њихов видео објави или користи касније у промотивне сврхе

•           изабране књиге могу бити део школске лектире

•           трејлери који садрже непристојан садржај или крше ауторска права биће дисквалификовани

За више информација:

Дуња Бркин Трифуновић

kultura@kibiblioteka.org.rs

0230/316-084