После два и по месеца успешно је завршен бесплатан курс мађарског језика(основни ниво), који је организовала Народна библиотека „Јован Поповић“. Полазници су научили основе граматике и правописа мађарског језика и проговорили прве речи на мађарском. Мађарски језик припада угро-финској групи језика и као такав веома је захтеван.  Наши корисници савладали су прву препреку у учењу овог језика. Дечји фонд књига на мађарском наше библиотеке био је од велике користи полазницима у вежбању читања и писања. Курс је водила Кристина Ембер, мастер библиотекар. Велико интересовање за овакав вид активности и едукације не престаје и због тога следећа група(основни ниво) креће у септембру.

За полазнике који су успешно и храбро савладали почетни курс припремили смо од септембра нови курс мађарског језика(напредни ниво).