Збирка „Тамо је море“ предстаља суму открића младог приповедач који се и дословце креће мапама Новог света, уз повремене повратке у онај Стари. Атмосфера, којој Павле Алексић често даје предност у својим причама, призива читаоца да сам учита кодове препознавања тамо где након разговора и слутњи јунака још увек остаје простора за то. Збирка је тематски компонована попут дуже прозе, можда романа, о непрелазној удаљености појединаца. Она је једнако несавладива за јунаке ма они били раздвојени океанима или спојени у загрљају. 
 Збирку „Тамо је море’“ одликује лакоћа приповедања и једноставност. И то је могуће али тек након вештог одабира детаља и епизода у чему је аутор успео. То у исходу даје уверљиву реалистичку прозу. У односу на остале рукописе који су стигли на овогодишњи конкурс, ова збирка најбоље спаја врсту књижевног талента свог аутора, композицију појединачних прича и збирке у целини и њихову литерарну реализацију.