Проф. др Рајна Драгићевић је одржала предавање "Српски језик и друштвено-културолошки парадокси" за средњошколце у Народној библиотеци „Јован Поповић“. На материјалу српског језика др Рајна је говорила о појавама које се односе и на српски, али и на стране језике. У питању је предавање које је било посвећено друштвеним и културолошким појавама у савременом свету које утичу на лексику. У наслову се спомињу и парадокси, јер је проф. др Рајна говорила и о томе како су у савременом друштву истовремено на делу и глобализација и национализација, интелектуализација и банализација, култура и антикултура итд. Сви ови процеси утичу на лексику савременог српског и других словенских и европских језика. Предавању су присуствовали ученици гимназије "Душан Васиљев".

Рајна Драгићевић је српски лексиколог и лексикограф, доктор филолошких наука и универзитетски професор. Бави се још и творбом речи, као и методиком српског језика. Рођена је 1968. године, а 1991. завршила Групу за српски језик и општу лингвистику на Филолошком факултету у Београду, на истом факултету је одбранила магистарску и докторску тезу.