У Руском Селу је 1963. године основана месна библиотека. Библиотека  ради три дана у недељи. Смештена је у две просторије и  има 22 читалачка места. Фонд има укупно 8504 књига, од тога 6400 на српском и  2104 на мађарском језику. Већи део фонда чине књиге за децу, чак  4710 књига, од тога 3643 на српском и 1067 на мађарском језику. Месна библиотека је смештена у згради Дома културе

Приступ фонду је слободан, распоред по УДК систему.
Виши књижничар Валериа Талпаи.
Радно време: понедељак, среда и петак од 8h до 14h
Адреса: Братства јединства 120/122
е-пошта