У Народној библиотеци "Јован Поповић" представљена је књига професора др Саве Дамјанова "Истраживање савршенства". О књизи је поред аутора говорила и Снежана Савкић, књижевна критичарка. Модератор вечери била је Дуња Бркин Трифуновић.

Роман "Истраживање савршенства" први пут је објављен 1983 . године, а након тридесет и пет година доживео је своје реиздање.

О овом новом издању, Снежана Савкић истиче: „У издању које се налази пред нама, овој ’херметичној параболи алхемијског трагања за истином’ сада су придодате приче које можемо посматрати као одреднице још 1983. најављиваног Речника истраживања, незавршеног формалистичког пројекта, који заједно са Истраживањем савршенства сада обликује једну сасвим нову Мрежу читања и проширује границе његове рецепције. Овај прозни циклус могао би се назвати космичко-онтолошким речником у одгонетању ’криптограма света’, потврђујући мисао Пјера Валеријана да ’говорити хијероглифски није ништа друго до откривати праву природу ствари божанских и ствари људских’“.

"Истраживање савршенства" прва је књига у новој Агориној едицији "ДАМЈАНОВ: ИСКОНИ Бѣ СЛОВО" коју ће чинити укупно четири тома одабране прозе Саве Дамјанова.

Сава Дамјанов рођен је у Новом Саду 1956. године. Писао је прозу, књижевноисторијске огледе и критику; уређивао неколико часописа и едиција. Предаје на Филозофском факултету у Новом Саду и као гост професор предавао на више факултета у иностранству. Приређивао је за штампу дела српских писаца 18, 19. и 20. века.

Аутор је антологија старе српске еротске књижевности и постмодерне фантастике, као и више књига уметничке прозе и научнокњижевних студија, збирки есеја и критика, а 2011-2012. објавио је изабране књижевно-историјске и књижевно-критичке радове у пет томова "Дамјанов: српска књижевност искоса".

Својим научним радом понудио је јасан историјски преглед различитих типова књижевне фантастике присутних на нашим просторима од средњег века до данас, укључујући њихов развојни ток и специфичности. Добитник је многих награда за књижевни и књижевноисториографски рад.