Поводом Дана библиотеке Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда расписује Ликовни конкурс за најбоље радове деце до 7 година старости у 2020. години.

Тема: Моја омиљена бајка

Жири додељује прву, другу и трећу награду.

Радови треба да садрже следеће податке:

назив рада,

име и презиме аутора,

назив вртића,

групе и

васпитача.

Радове доставити поштом или лично на адресу:

Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда

23300 Кикинда

Трг српских добровољаца 57

(за Ликовни конкурс)

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 10. НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ