Град Кикинда расписује конкурс за награду „Душан Васиљев”, која се додељује за најбољу књигу написану на српском језику објављену током 2020. године. У конкуренцији за ово књи

жевно признање могу се наћи песничке и прозне књиге објављене на територији Републике Србије. Награда се састоји од повеље и новчаног износа. 

 Издавачи и аутори могу послати књиге (три примерка по појединачном наслову) на следећу адресу:
Народна библиотека Јован Поповић,
Трг српских добровољаца 57, 23300 Кикинда,
уз обавезну напомену на пошиљци „За награду Душан Васиљев“, најкасније до 8. 2. 2021. године.

Актуелна добитница награде је Маша Сеничић, који је награду добила за збирку песама „Повремена попут викенд насеља”.

Награда ће бити додељена 27. 3. 2021. године, на дан смрти Душана Васиљева, уједно и Дан кикиндске Гимназије која носи име овог великог експресионистичког аутора.
 Додатне информације: nagradadvasiljev@gmail.com