МЕСНА БИБЛИОТЕКА У БАНАТСКОЈ ТОПОЛИ

Вука Караџића 20

Банатска Топола 23315

e-пошта

Месна библиотека у Банатској Тополи се припојила Народној библиотеци „Јован Поповић“ 24. јануара 1960. године. Имала је 613 књига, од тога је 176 расходовано. Садашњи фонд износи 5287 књига, од тога 8886 на српском, а 1401 на мађарском језику. Има 1436 дечјих књига, од тога 1200 на српском, а 236 на мађарском језику.

Приступ фонду је слободан, распоред интерни.

Библиотекар Светлана Малбаша.

Радно време од 08,00-16,00

Међународни дан дечје књиге

Огранак је обележио Међународни дан дечије књижевности и књиге.

Радионица је обележена са најмлађим члановима библиотеке.

Деци су представљене књиге које су из фонда библиотеке,а које су за њихов узраст.

На крају радионице деца су одабрала за себе књигу.

Циљ радионице је приближити деци литературу за њихов узраст.