СТАТУТ

СТАТУТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ КИКИНДА