ОГРАНЦИ

Народна библиотека „Јован Поповић“ има 9 огранака који се налазе у околним селима: у Банатској Тополи, Банатском Великом Селу, Башаиду, Иђошу, Мокрину, Накову, Новим Козарцима, Руском Селу, Сајану и огранак у КУД „Еђшег“.

Месне библиотеке у саставу Народне библиотеке „Јован Поповић“, имају централизовану набавку и обраду књига. Имају своје инвентарне књиге и каталоге.Претплаћене су на дневне и недељне новине и дечје листове. Књижничари који раде у месним библиотекама су радници Народне библиотеке „Јован Поповић“.

МЕСНА БИБЛИОТЕКА У НАКОВУ

Миладина Зорића ББ

Наково 23311

0230/454-770

e-пошта

Месна библиотека у Накoву је прва месна библиотека која је ушла у састав Народне библиотеке „Јован Поповић“. У тренутку припајања, 1958. године, имала је у свом фонду 769 књига. Сада поседује 6870 књига на српском језику, од тога 3988 дечјих. Приступ фонду је слободан и урађен по УДК систему. Књижничар: Весна Мајсторовић.Радно време месне библиотеке у Накову: понедељак-петак од 08.00-14.00 сати.

МЕСНА БИБЛИОТЕКА У НОВИМ КОЗАРЦИМА

Краља Петра I 49

Нови Козарци 23311

0230/456-642

e-пошта

Месна библиотека у Новим Козарцима је формирана 1961. године. У фонду је тада имала 804 књиге, а до сада се тај број повећао на 6887 књигa на српском језику, од тога 4623 дечјих. Приступ фонду је слободан, распоред интерни. Књижничар: Владимир Добријевић. Радно време: понедељак-петак од 08.00-15.00 сати.

МЕСНА БИБЛИОТЕКА У МОКРИНУ

Месна библиотека у Мокрину је у склопу Народне библиотеке „Јован Поповић“ од 24.јануара 1960. године.

Светог Саве 98

Мокрин 23305

0230/61-177

e-пошта

Библиотека је тада имала 3256 књига, а сада има 10075 књига на српском језику, од тога 2545 дечјих и 540 књига на мађарском језику, од тога 37 дечјих. Приступ фонду је слободан, распоред по УДК систему. Књижничар: Даринка Маљугић. Радно време месне библиотеке у Мокрину: понедељак-петак од 08.00-14.00 сати.

МЕСНА БИБЛИОТЕКА У САЈАНУ

Велика улица 98

Сајан 23324

e-пошта

Месна библиотека у Сајану се Народној библиотеци „Јован Поповић“ припојила 1959. године.

Библиотека у Сајану је имала 890 књига, а фонд сада износи 6902 књиге. На српском језику има 144 књигe, на мађарском 4988, од тога дечјих на српском језику 21, а дечјих на мађарском језику 1749. Приступ фонду је слободан, а распоред интерни. Књижничар: Ана Балаж. Радно време: понедељак, уторак, четвртак и петак  08.00-14,00 сати.

МЕСНА БИБЛИОТЕКА У БАНАТСКОМ В. СЕЛУ

Омладинска 2

Банатско В. Село 23312

e-пошта

Месна библиотека у Банатском Великом Селу је у саставу Народне библиотеке „Јован Поповић“ од 24. јануара 1960. године. Имала је 3.819. књига. Ова библиотека је имала нешто дужи прекид у раду. Поново је почела са радом 1988. године и од тада носи име „Бранко Ћопић“. Сада има фонд од 6318 књига на српском језику, од тога 3198 дечјих. Приступ фонду је слободан, распоред по УДК. Књижничар: Зорица Јовић. Радно време: понедељак- петак 08.00-14.00 сати.

МЕСНА БИБЛИОТЕКА У БАШАИДУ

Војвођанска 95

Башаид 23316

e-пошта

Месна библиотека у Башаиду се припојила Народној библиотеци „Јован Поповић“ 24. јануара 1960. године. У фонду је имала 2.627 књига. Током година, број књига је порастао на … и све су на српском језику. Од тога 3365 дечјих књига. Приступ фонду је слободан, распоред по УДК систему. Књижничар Оливера Милин. Радно време: 08.00-14.00 сати.

МЕСНА БИБЛИОТЕКА У БАНАТСКОЈ ТОПОЛИ

Вука Карађића 20

Банатска Топола 23315

e-пошта

Месна библиотека у Банатској Тополи се припојила Народној библиотеци „Јован Поповић“ 24. јануара 1960. године. Имала је 613 књига, од тога је 176 расходовано. Садашњи фонд износи 5287 књига, од тога 8886 на српском, а 1401 на мађарском језику. Има 1436 дечјих књига, од тога 1200 на српском, а 236 на мађарском језику. Приступ фонду је слободан, распоред интерни. Библиотекар Светлана Малбаша. Радно време од 08.00-14.00 сати.

2022-08-16T13:53:01+02:00

МЕСНА БИБЛИОТЕКА У РУСКОМ СЕЛУ

Братства и јединства 120/122

Руско Село  23314 

У Руском Селу је 1963. године основана месна библиотека. Библиотека  ради три дана у недељи. Смештена је у две просторије и  има 22 читалачка места. Фонд има укупно 8504 књига, од тога 6400 на српском и  2104 на мађарском језику. Већи део фонда чине књиге за децу, чак  4710 књига, од тога 3643 на српском и 1067 на мађарском језику. Месна библиотека је смештена у згради Дома културе. 

Приступ фонду је слободан, распоред по УДК систему.
Виши књижничар Валериа Талпаи
Радно време: понедељак-петак  08.00-14.00 сати.


2024-02-07T10:11:05+01:00
Go to Top