МЕСНА БИБЛИОТЕКА У БАШАИДУ

Војвођанска 95

Башаид 23316

Месна библиотека у Башаиду се припојила Народној библиотеци „Јован Поповић“ 24. јануара 1960. године. У фонду је имала 2.627 књига. Током година, број књига је порастао на преко 7.756  и све су на српском језику. Од тога 3365 дечјих књига.

Приступ фонду је слободан, распоред по УДК систему.

Виши књижничар Оливера Милин.

Радно време: 08.00-14.00 сати.