ИЗВЕШТАЈИ

Извештај-за-2022.-годину

usvojen-rebalans-11.10.П13-П3-Пројекти-Народне-библиотеке

GFI-2022-08519-1_2023-02-22T08-59-25

Одлука о именовању лица задуженог за заштиту података

Правилник о заштити података о личности

Извршење буџета Републике Србије

GFI-2021-08519-1_2022-03-22T10-51-55-1

Извештај о раду за 2021. годину

извештај-о-раду-за-2021-_compressed-1

Завршни рачун 2020.

 Извештај о раду

2017.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ КИКИНДА ЗА 2017 ГОДИНУ