ИЗВЕШТАЈИ

Завршни рачун 2020.

 Извештај о раду

2017.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ КИКИНДА ЗА 2017 ГОДИНУ