Народна библиотека "Јован Поповић" је обезбедила за своје кориснике бесплатан курс мађарског језика(основни ниво). Можете се пријавити до 11.3.2019. на 422-533. Пожурите број места је ограничен. Курс је намењен особама старијим од 20 година.

Narodna biblioteka "Jovan Popović" je obezbedila za svoje korisnike besplatan kurs mađarskog jezika(osnovni nivo). Možete se prijaviti do 11.3.2019. na 422-533. Požurite broj mesta je ograničen. Кurs je namenjen osobama starijim od 20 godina.

The National Library "Jovan Popović" has provided for its users a free Hungarian language course (basic level). You can apply until 11.3.2019. at 422-533. Hurry the number of places is limited. The course is intended for people over the age of 20 years.