Поводом Светског дана музике Милан Вашалић, наш познати инструменталиста, је одржао радионицу и предавање о традиционалним инструментима са Балкана. У фокусу прeдавања су биле гајде. Велика распрострањеност овог музичког инструмента за последицу има имного различитих варијанти саме форме и естетског обликовања инструмента, а и његових техничких могућности. У Француској се овај инструмент са кожном мешином назива “boha”, у Италији “zampogna”, у Грчкој једна од две варијанте јесте ”tsampouna”, у Мађарској га називају ”duda” итд. Наравно, ту су и чувене шкотске гајде ”Scottish bagpipes”. 

Постоје различита објашњења о пореклу термина који ми користимо – гајде. Прво и основно питање које се намеће при изучавању овог музичког инструмента јесте од када се он јавља у материјалној култури Срба и на који начин. Због врло оскудних извора, не можемо са сигурношћу да знамо да ли су га Стари Словени донели са собом на Балкан или су га ту затекли или је пак у питању и једна и друга варијанта. Вашалић је говорио и о врстама гајди, њиховом изгледу и употреби у обредима и ритуалима. Свако од присутних је могао да покуша да свира традиционалне инструменте о којима је Вашалић говорио. После предавања посетиоци су могли да погледају филм „Зампање, душа јужне Италије“ Дејвида Маркера.