3.Конкурсна документација књиге 

4.позив за подношење понуде

Обавештење о закљученом уговору