Завичајна збирка Народне библиотеке „Јован Поповић“ осликава целокупни живот нашег града, од њеног настанка до данашњих дана. У циљу попуњавања нашег фонда моле се грађани који имају књиге, новине, часописе, сепарате, билтене, карте, планове, плакате, разгледнице, фотографије и сличан материјал који се односи на  Кикинду и околна села или који је издат и штампан у Кикинди да га донесу у просторије Народне библиотеке „Јован Поповић“.

 

У циљу упознавања младих генерација са историјским, уметничким и практичним вредностима нашег краја од изузетног значаја су и фотографије старих зграда, улица, предмета, свечаности, спортских манифестација, фабрика које више не постоје. Фотографије можемо скенирати, записати имена и догађаје и вратити власницима. У завичајну збирку улазе и публикације истакнутих појединаца који су рођени или су једно време живели у Кикинди и допринели њеном развоју. Сакупљени материјал је важан као извор научним и стручним радницима, новинарима, ђацима за израду монографија о завичају, за изложбе као и младим генерцијама које које треба боље упознати са вредностима и културном баштином нашег краја.

Сачувајмо сваки тренутак.

Ми Вас очекујемо!