У Народној библиотеци „Јован Поповић“ представљена је књига  др Татјане Брзуловић Станисављевић „Породична преписка кнеза Милоша Обреновића“.  У време када је писање писама скоро заборављена вештина, а писма скоро потпуно ишезли облик комуникације, када се комуникација свела на 160 карактера колико стаје у једну смс поруку, тешко је замислити да су се некада писма брижљиво чувала, читала изнова, а да су се преписке важних људи продавале, откупљивале, завештавале и сл.

У књизи коју је објавила др Татјана Брзуловић Станисављевић по први пут се публикује избор из породичне коресподенције кнеза Милоша, највише из периода његове емиграције. Објављена писма су само део документације која се чува у једној од највреднијих и најбогатијих приватних архивских збирки код нас, у легату Јоце Вујића у УБ „Светозар Марковић“. Велепоседник из Сенте, Јоца Вујић завештао је тестаментом 1931. године своју богату архиву Унивезитетској библиотеци.  Историчар Дејан Ристић дао је историјски портрет кнеза Милоша Великог. Захвалјујући ауторки сазнали смо ко је био Јоца Вујић и како је дошао до кнежеве преписке. Др Татјана Брзуловић нам је открила и какав је био кнез у преписци са својом децом, да ли је заиста био неписмен или је желео да други тако мисле.  Свима нам је познато да имамо заиста богату и занимљиву историју, а ова књига је још један доказ тога, један веома значајан прилог проучавању историје.