Млади библиотечки корисници данас имају нове и другачије потребе и захтеве у односу на претходне генерације. Библиотеке које желе да играју важну улогу у животима младих морају да разумеју њихове потребе и обезбеде услуге којима ће их задовољити. Захтевни и захвални, тинејџери пред библиотекаре постављају нове изазове како развити кључне компетенције комуникације и писмености у друштву динамичног развоја технологије. 

Библиотеке у све већој мери преузимају активну улогу у процесу прилагођавања потребама младих као нове групе корисника, а у циљу промовисања културе читања, унапређивања информационе писмености, подстицања стваралаштва и интересовања за садржаје културе. Чињеница да су  нове генерације корисника рођене и одрастају окружене новим медијима, са новим спознајама стварног и виртуелног света постакла је потребу за проналажењем нових начина читања.  Народна библиотека „Јован Поповић“ је трагајући за новим начинима читања организовала такмичење за најбољи трејлер за књигу.  Циљ овог пројекта је да се нови медији, технологија  нађу са књигама на истој страни, ширењу и популаризацији опште културе и знања.