Научно одељење је незаобилазно у научно-истраживачком, студијском и публицистичком раду, јер пружа специјализоване услуге широком профилу читалачке публике.

Одељење располаже књижним фондом из свих научних области. Приступ фонду није слободан и користи се искључиво у читаоници Одељења (14 читалачких места). Корисницима су, поред лисног каталога (ауторски, предметни, централни), преко електронског каталога брзо и лако доступне све релевантне информације. Изузетно вредан фонд Научног одељења чини: Основни фонд- стручна књига из свих области знања и Референсна збирка- библиографије, каталози, лексикони, енциклопедије, речници српског и страних језика, атласи итд.

При Научном одељењу континуирано функционише и међубиблиотечка позајмица.

Читаоница је од 2017. године опремљена савременом рачунарском опремом, која је на услузи нашим корисницима.