Својим изворним пореклом и садржајем завичајни фонд Народне библиотеке „Јован Поповић“ представља, попут других завичајних фондова, део националног фонда, његову природну заштиту и потенцијал за његову допуну. Истовремено, завичајни фонд је локални информациони центар у области културе, основа за вишеслојна истраживања историјске прошлости и садашњости завичаја, отворен према свим корисницима, од школског узраста до истраживача.У циљу прикупљања целокупног стваралаштва и културног блага, завичајна збирка је од оснивања имала преписку и контакте са ствараоцима који потичу или су стварали у нашој Општини и околини.Завичајна грађа је ограничена просторним одредницама, појмом нашег схватања завичаја. За нас је то општина Кикинда и историјски и друштвени оквири регионалне поделе у прошлости, а у којима је наведена територија егзистирала.

Завичајни фонд је био у склопу научног фонда до 1994.године када је основано Завичајно одељење.. Бави се сакупљањем, сређивањем, обрадом, чувањем и популарисањем библиотечког материјала: књига, рукописа, часописа, новина, плаката, уметничких дела, аудио и видео материјала,фотографија, разгледница, географских карата, каталога, проспеката, календара, годишњака, билтена, алманаха, летака и другог штампаног материјала, који је географски, економски, етички и историјски, везан за наш завичај.

Поред наведеног, завичајно одељење прикупља докторске, магистарске, мастер, дипломске и семинарске радове, одређене пројекте, студије. Завичајни фонд никада не застарева, и ника не престаје да буде актуелан. Значајан допринос увећању фонда чине поклони Кикинђана.

Завичајно одељење редовно одржава књижевне вечери и има издавачку делатност. На Завичајном одељењу ради:

  • Милана Бајкин, библиотекар