Фонд овог одељења прилагођен је потребама деце предшколског узраста, млађих и старијих основаца, односно деци до узраста од 14 година. Одељење за децу пружа најмлађим читаоцима велики избор сликовница, књига, школске лектире, стрипова, енциклопедија, приручника, дечије периодике, мултимедијалних публикација.

Цео фонд је смештен у слободном приступу тако да деца могу самостално да изаберу књигу, прочитају стрип, прелистају новине. Треба посебно истаћи велики избор књига издавача „Креативни центар“, чије књиге су искључиво са тематиком која је намењена деци.

Запослени na Дечјем одељењу, поред класичних библиотекарских послова свој посао у највећем обиму поклањају програмском раду са децом. Увођење програмских садржаја у раду са децом наметнуло се као једини модел који је указивао на могућност повратка малишана у библиотеке.