Основна делатност Библиотеке је набавка, чување и давање на коришћење библиотечког материјала и информација. Библиотека је за кориснике радним данима отворена од 08:00 до 20:00 часова, суботом од 08:00 до 13:00 часова.Корисници Библиотеке могу бити сви грађани који, приликом уписа, добијају чланску карту. Чланарина износи 500,00 дин и важи годину дана од датума уписа. Деца, ђаци и студенти плаћају умањени износ чланарине од 400,00 дин. Породична чланарина износи 350,00 дин и могу је користити најмање два члана једне породице. Колективна чланарина стаје 350,00 дин.

Корисници могу позајмити до 3 наслова на рок од 15 дана. У читаоници се могу користити и личне публикације.Поред књижевних дела, Библиотека поседује стручну и приручну литературу из свих области људског знања. Корисници све информације о фонду могу, уз стручну помоћ библиотекара, добити из лисних и електронских каталога.Поред књига, у Библиотеци се могу користити дневна и недељна штампа и часописи.

Такође, Библиотека организује разне културне манифестације као што су књижевне вечери, промоције књига, приредбе, радионице за децу, док се у дворишту библиотеке током лета често организују концерти, као и филмске пројекције.