МЕСНА БИБЛИОТЕКА У РУСКОМ СЕЛУ

Године 1963 основана библиотека у Русом Селу ради три дана у недељи 136 м2 смештена је у две просторије има 22 читалачких места укупно 8504 књига 6400 на српском језику 2104 на мађарском језику 4710 књига на дар од тога 3643 на српском језику 1067 на мађарском језику месна библиотека је смештена у згради ОШ Глигорије Попов